Tác giả: Yuni_Jaxx2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
113 views
What is N in simple random sampling?

Simple random sampling is a type of probability sampling technique [see our article, Probability sampling, if you do ...

Yuni_Jaxx2022
đăng 3 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA