Tác giả: YuniAnciano1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

3 votes
0 answers
100 views
Best movies 2020

You might not catch them in theaters, but there are still plenty of movies to check out!ByUpdated on 2/26/2021 at 5:25 ...

YuniAnciano1
đăng 1 month ago
8 votes
0 answers
108 views
How do you polyurethane an exterior door?

Wood Entry Door Materials and FinishesThe wood you see beneath a clear finish determines whether your door's look will ...

YuniAnciano1
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA