Tác giả: Tyler_Laken2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
183 views
Why Soak potatoes in water before cooking?

Throw them in a pot or large bowl and cover them with cold water, then let them soak for at least two or three hours. ...

Tyler_Laken2022
đăng 4 months ago
5 votes
0 answers
133 views
How do the witches greet Macbeth

The Witches' ProphecyAct 1 Scene 3 Key SceneIn this scene, we meet Macbeth for the first time. The witches gather on ...

Tyler_Laken2022
đăng 5 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA