Tác giả: Tyler_ChelsyQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
98 views
What is standard deviation in R?

Overview Of Standard Deviation in RStandard deviation in R is a statistic that measures the amount of dispersion or ...

Tyler_ChelsyQdev
đăng 5 months ago
1 votes
0 answers
157 views
Link group WhatsApp Malaysia 2020

Malaysia is one of the beautiful Southeast Asian countries, and this country is famous for Its Petronas Towers, ...

Tyler_ChelsyQdev
đăng 6 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA