Tác giả: TylerElang2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

4 votes
0 answers
139 views
What is tuple duplication?

05 Lists, Tuples and SetsBy: Tuur Muyldermansquestion QuestionsHow to combine multiple values in one ...

TylerElang2020
đăng 4 months ago
7 votes
0 answers
82 views
How to edit text in a screenshot on Mac

Download Article Explore this Article methods 1 Using Google Photos for ...

TylerElang2020
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA