Tác giả: TylerBintang2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

6 votes
0 answers
42 views
Do all triangles add up to 180 or 360?

A triangles angles add up to 180 degrees because one exterior angle is equal to the sum of the other two angles in the ...

TylerBintang2020
đăng 1 week ago
5 votes
0 answers
84 views
Should you Prebake crust for apple pie?

Its always a good idea to bake pies on a baking sheet. Not only does it make it easier to get the pies in and out of ...

TylerBintang2020
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA