Tác giả: Rocky_Bintang2022

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
174 views
How to permanently delete facebook account in one day

SHARE THIS Aug. 23, 2018, 3:25 PM EDT/UpdatedJan. 27, 2021, 2:24 PM EST/ Source: TODAYBy Danielle WolfAfter news broke ...

5 votes
0 answers
71 views
How did Desdemona die

Summary and Analysis Act V: Scene 2SummaryDesdemona lies asleep in bed, and Othello enters, dreadfully calm and sure in ...

Rocky_Bintang2022
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA