Tác giả: RockyMego4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
129 views
What is the difference between a line graph and a Pareto chart

ShareShare on Twitter Share on Facebook You dont have to be a math wiz to understand what a Pareto Chart is.What is a ...

RockyMego4
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA