Tác giả: Richardson_Heath3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
118 views
Do pharmacy owners make a lot of money?

Every year I look forward to reading Dr. Adam Fein's analysis of the profitability of independent pharmacies in the ...

Richardson_Heath3
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA