Tác giả: RichardsonCandraGrace

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
79 views
What do you do with a baguette

Ever noticed that baguettes go from crisp and chewy to rock-hard in a matter of hours? Of course you have. You probably ...

RichardsonCandraGrace
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA