Tác giả: RichardsonBaskoroPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

3 votes
0 answers
195 views
Gamecube homebrew list

Game Boy InterfaceThe Game Boy Interface (GBi) is homebrew software thats a replacement for the GameCube / Game Boy ...

RichardsonBaskoroPlant
đăng 1 week ago
9 votes
0 answers
94 views
Active sites on the actin become available for binding after

Thin FilamentsThin filaments are a polymer of actin with tightly bound regulatory proteins troponin and tropomyosin ...

RichardsonBaskoroPlant
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA