Tác giả: PHP_BagaskoroGrace

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
118 views
How much storage do I need on my MacBook Pro 2020

How much storage do you need in your MacBook?Yay! You're going to buy a new Apple MacBook! You want to have it as soon ...

PHP_BagaskoroGrace
đăng 2 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA