Tác giả: PHPRimba2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
62 views
What happens when you mix alcohol and baking soda

When you're faced with a tough cleaning job, it's easy to get frustrated and tempting to get creative with how you ...

PHPRimba2021
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA