Tác giả: PHPAncianoQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
179 views
Can you make flour from wheat berries?

Are you are tired of whole wheat flour that tastes bitter and is lacking in nutrients? Then its time to take control ...

PHPAncianoQdev
đăng 1 week ago
5 votes
0 answers
65 views
How to remove clear coat without sanding

A vehicles clear coat is responsible for providing some protection to the colored paint from dust, corrosion, ...

PHPAncianoQdev
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA