Tác giả: OdlingLakenOnes

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

5 votes
0 answers
226 views
How do you replace yarn weight in crochet?

If you have been following along for the last two weeks, you know we have beentalking about the different aspects of a ...

OdlingLakenOnes
đăng 1 week ago
2 votes
0 answers
76 views
How to keep hands warm while working on computer

A Writing Glove For Cold Hands That Does What Fingerless Gloves CantKeep your entire hand warm while you type with The ...

OdlingLakenOnes
đăng 3 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA