Tác giả: OdlingLaken1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
67 views
A region of a circle contained by a line and a chord

In plane geometry, a chord is the line segment joining two points on a curve. The term is often used to describe a line ...

OdlingLaken1
đăng 3 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA