Tác giả: OdlingBanyu2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
72 views
How long should you ride a stationary bike to lose weight Reddit

I want to know if anyone was able to shave 20-50lbs from cycling only? I recently jumped back on my saddle and after ...

0 votes
0 answers
123 views
Which laser has highest power?

A laser pointer or laser pen is a small handheld device with a power source (usually a battery) and a laser diode ...

OdlingBanyu2020
đăng 5 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA