Tác giả: OdlingArief2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
143 views
What function returns the variance of a population?

MS Excel: How to use the VARP Function (WS)This Excel tutorial explains how to use the Excel VARP function with syntax ...

OdlingArief2
đăng 4 months ago
4 votes
0 answers
203 views
Why there are only 5 Platonic solid?

Platonic SolidsPlatonic solids, also known as regular solids or regular polyhedra, are solids with equivalent faces ...

OdlingArief2
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA