Tác giả: MasterHeath5

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
133 views
The angle of refraction for the light ray is closest to

Learning ObjectiveBy the end of this section, you will be able to:Determine the index of refraction, given the speed of ...

MasterHeath5
đăng 3 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA