Tác giả: Lozano_FadhlanQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
105 views
How much vinegar do you use to clean a coffee maker

For many of us, that first cup of coffee is one of the number one things we look forward to in the morning. Whether we ...

Lozano_FadhlanQdev
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA