Tác giả: LozanoRimba1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
196 views
How do you install shingles on a low slope roof?

Putting shingles on a flat roof is probably not the best way to go, but in the event you decide you want shingles on ...

LozanoRimba1
đăng 1 week ago
1 votes
0 answers
110 views
How to make Pillsbury Vanilla cooker cake Mix

IngredientsSugar, Wheat Flour, Milk Solids, Edible Vegetable Oil (Palm), Baking Powder, Emulsifiers and Stabilizers ...

LozanoRimba1
đăng 3 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA