Tác giả: LozanoMyrtlePlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 votes
0 answers
99 views
Why does whipped cream deflate?

(Source: Flickr)Is there anything dreamier than freshly whipped cream? When whipped cream is prepared well, it is an ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA