Tác giả: LozanoCaoimhe4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
107 views
How long will unopened bread last?

This article will answer the question How long can you eat bread after the sell-by date?, and how to store bread?Read ...

LozanoCaoimhe4
đăng 3 days ago
4 votes
0 answers
179 views
How much does a literary agent cost

Charges & FeesDo literary agents charge a fee to look at a manuscript?No. The members of the Australian Literary ...

LozanoCaoimhe4
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA