Tác giả: LozanoAriefPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
183 views
How to count stitches for gauge

Gauge is a measure of the number of stitches in one inch of fabric. Gauge is essential in knitting and you will see it ...

LozanoAriefPlant
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA