Tác giả: Hexor_Baskoro2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
174 views
How do you make non dairy heavy cream?

Adriano Siker/iStock/GettyImagesWhether you're vegan or lactose intolerant or you're simply ditching dairy for dietary ...

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA