Tác giả: HexorChelsyQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
23 views
How many elements are there in Group 1

Scientists had a rudimentary understanding of the periodic table of the elements centuries ago. But in the late 19th ...

HexorChelsyQdev
đăng 6 days ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA