Tác giả: ErwinFadhlanGrace

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
205 views
What did Harry say in Parseltongue to open the chamber?

Table of ContentsHow do you open the Chamber of Secrets in Parseltongue?Who opened the Chamber of Secrets in the second ...

ErwinFadhlanGrace
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA