Tác giả: DevilThomas4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
10 views
How many pounds could you lose in 3 days?

The military diet requires people to follow a low-calorie diet for 3 days and then return to regular eating for 4 days. ...

DevilThomas4
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA