Tác giả: DevilElang

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

6 votes
0 answers
25 views
What is the comparison distribution standard deviation?

Statistics problems often involve comparisons between two independent sample means. This lesson explains how to compute ...

DevilElang
đăng 6 days ago
3 votes
0 answers
165 views
Is it possible to drop 2 pounds in a day?

Give Me Your Weight in Pounds and a Calculator and Ill Give You at Least 40 Different Ways to Burn 7000 Calories in One ...

DevilElang
đăng 1 month ago
4 votes
0 answers
189 views
Can you pass a field sobriety test drunk?

What Happens If You Pass a Field Sobriety Test?While the police may like you to assume that these roadside sobriety ...

DevilElang
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA