Tác giả: Code_LarissaPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
32 views
How do you get swallows to leave?

Whenever we are feeling sorry for ourselves, because it is cold and raining, think of the hardships suffered by ...

Code_LarissaPlant
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA