Tác giả: CodeLaken

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

9 votes
0 answers
59 views
Why do the leaves of an electroscope move apart when a charged rode gets closer to the electroscope?

School Science Lessons2021-04-29Please send comments to: .(UNPh31.html)31.0 Electrostatics, static electricityTable of ...

CodeLaken
đăng 1 week ago
8 votes
0 answers
66 views
How to untangle a chain bracelet

This morning I had one of those meltdowns that only seem to occur when it's 5am, you're headed to a live TV segment, ...

CodeLaken
đăng 2 weeks ago
5 votes
0 answers
100 views
How far is New Orleans to Atlanta

There are 6 ways to get from New Orleans to Atlanta by plane, night bus, bus, train or carSelect an option below to see ...

CodeLaken
đăng 3 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA