Tác giả: CodeGreta3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
200 views
How to store eggs without refrigeration

Do fresh eggs from your backyard coop have to be refrigerated? No they don't. And here's why.One of the most common ...

CodeGreta3
đăng 3 months ago
2 votes
0 answers
70 views
How many medium onions in a pound

Full questionWhat is the weight of a large onion (or medium, or small)? Some of Nigella's recipes refer to produce in ...

CodeGreta3
đăng 6 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA