Tác giả: CodeGreta

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
174 views
How long does condensed milk take to freeze?

Sweetened condensed milk, also just known as condensed milk, only lasts for 3 weeks once its been opened.Therefore, ...

CodeGreta
đăng 1 week ago
9 votes
0 answers
124 views
What counties border the state of Pennsylvania?

Citations are generated automatically from bibliographic data as a convenience, and may not be complete or ...

CodeGreta
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA