Tác giả: CodeFriedman

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
99 views
What do you do when someone wont pay you back?

What to Do When a Family Member or Friend Wont Pay You Backby Sheiresa Ngo on November 6, 2018It looks like she could ...

CodeFriedman
đăng 2 days ago
9 votes
0 answers
2341 views
How to turn off ADT alarm permanently

How to Stop an Old Alarm System from ContinuouslyBeepingMarch 11, 2020Tired of that annoying beeping sound?We dont ...

CodeFriedman
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA