Tác giả: CodeCaoimheQdev

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

2 votes
0 answers
21 views
Is electricity being wasted?

Is it really possible to waste electricity? from askscience Video

CodeCaoimheQdev
đăng 3 months ago
0 votes
0 answers
103 views
What to use instead of blender

I drink my favorite green smoothie almost every morning, but what do you do if youre moving or in a season of ...

CodeCaoimheQdev
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA