Tác giả: C.S_Laken2020

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
146 views
What is the meter of 1 yard?

What is the difference between a yard and a meter?Both meter and yard are the units of measurementand are used to ...

C.S_Laken2020
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA