Tác giả: C.SCaoimhe2

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
107 views
The sample median is always equal to one of the values in the sample

Nonparametric Hypotheses TestsSheldon M. Ross, in Introductory Statistics (Third Edition), 2010SolutionThe sample ...

C.SCaoimhe2
đăng 4 months ago
0 votes
0 answers
45 views
How do I know if my iPhone is fast charging?

Recommendations to fast charge iPhone or iPad often include picking up the20W power adapter from Appleor similar from a ...

C.SCaoimhe2
đăng 5 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA