Tác giả: C.SBanyuOnes

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

1 votes
0 answers
164 views
How do you find t value in statistics?

T-tests are statistical hypothesis tests that you use to analyze one or two sample means. Depending on the t-test that ...

C.SBanyuOnes
đăng 1 week ago
4 votes
0 answers
66 views
What cream is closest to heavy cream?

Heavy cream is a popular dairy ingredient that adds richness, flavor, and body to many dishes, including soups, ...

C.SBanyuOnes
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA