Tác giả: C.K_Greta2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
88 views
Is polyurethane safe for food

When revamping or altering wooden surfaces in the kitchen, we need to be a little extra cautious with regards to the ...

C.K_Greta2021
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA