Tác giả: C.KElangPlant

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

6 votes
0 answers
44 views
Do brick homes have more value?

Brick Homes vs Wood HomesBrick Home BenefitsThere is a benefit to how nice brick looks on a home. Not only does it tend ...

C.KElangPlant
đăng 3 months ago
3 votes
0 answers
138 views
How long to lose 5kg woman

If youve only got a few kilos left to lose until you reach your ideal weight, but that weight wont budge no matter what ...

C.KElangPlant
đăng 3 months ago
0 votes
0 answers
158 views
What causes a high pressure system to form?

High pressure systems can be cold or warm, humid or dry. The origin of a high-pressure region determines its weather ...

C.KElangPlant
đăng 5 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA