Tác giả: Bhat_Thomas007

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

5 votes
0 answers
190 views
How to get oil-based paint out of hair

How to get oil based paint out of hair?2019-06-29Published in Hair ProblemsPermalink TweetPaint on hairPaints are of ...

Bhat_Thomas007
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA