Tác giả: BhatCandra007

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
108 views
What early hominid groups first lived in Africa?

Reconstructions of Homo erectus based on fossils from different locations. There is a lot of variety between ...

BhatCandra007
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA