Tác giả: BhatBanyu2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
47 views
Is an option contract binding on the seller?

Getting all your ducks in a row for a major purchase can be tricky. A vendor wants to strike a deal, but you don't have ...

BhatBanyu2021
đăng 1 week ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA