Tác giả: BhatArif4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

0 votes
0 answers
137 views
How much cardio is too much bodybuilding

How Much Cardio Is Too Much? (A Clear Answer)October 11, 2021 | 70Running, biking and other aerobic exercise help ...

BhatArif4
đăng 4 months ago
4 votes
0 answers
69 views
Does changing the mean change the standard deviation?

How changes to the data change the mean, median, mode, range, and IQRHow measures of central tendency and spread are ...

BhatArif4
đăng 5 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA