Tác giả: BhatAhmad007

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
121 views
How to fix a scratched disc Wii

How do you fix a scratched game disc? You take the game disc out to play it and there is a giant scratch going through ...

BhatAhmad007
đăng 2 weeks ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA