Tác giả: Bean_Arief1

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
80 views
How much is a full slab of ribs

Belzoni, MississippiLately i have become a fan of grilling. Been working on my own technique and i have gotten pretty ...

Bean_Arief1
đăng 1 month ago
1 votes
0 answers
207 views
Binance exchange

Select the Best Cryptocurrency Exchange for Your GoalsWhat Is a Cryptocurrency Exchange?Cryptocurrency exchanges are ...

Bean_Arief1
đăng 2 months ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA