Tác giả: AkonzeHeath007

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
12 views
Which weather forecast would be accurate based on this weather map?

We know that the local weather forecast has been accurate for 15 of the past 39 days. Thus, the probability of accuracy ...

AkonzeHeath007
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA