Tác giả: AkonzeCaoimhe4

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

9 votes
0 answers
128 views
How to label glass bottles

Creative labeling and decorating techniques promote brand identity, marketability, and shelf appeal of products through ...

AkonzeCaoimhe4
đăng 1 week ago
7 votes
0 answers
60 views
What is the best way to protect old books?

Many books produced in the late 19th and early to mid-20th century were made using inexpensive wood pulp paper. High ...

AkonzeCaoimhe4
đăng 1 month ago

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA