Tác giả: AkonzeCaoimhe3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

5 votes
0 answers
120 views
Why do you show me this a fourth start eyes what will the line stretch out to th crack of doom another yet a seventh Ill see no more?

ALL.Listen, but speak not to't.APPARITION.Be lion-mettled, proud; and take no careWho chafes, who frets, or where ...

AkonzeCaoimhe3
đăng 5 months ago
1 votes
0 answers
142 views
How do you fix a cracked rim?

YourMechanicThe rim is a large metal circle on which the tire is placed. It creates the shape of the tire and allows it ...

AkonzeCaoimhe3
đăng 6 months ago
4 votes
0 answers
48 views
How to paint nails without streaks

MELISSA KINGLIFE... Creatas/Creatas/Getty ImagesIt's fun to express your creativity with nail polish, but streaks and ...

AkonzeCaoimhe3
đăng 6 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA