Tác giả: AkonzeBanyuGrace

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

8 votes
0 answers
109 views
How do you interpret the standard error of estimate?

The standard error of the regression (S) and R-squared are two key goodness-of-fit measures for regression analysis. ...

AkonzeBanyuGrace
đăng 3 months ago
0 votes
0 answers
43 views
How to edit VLOOKUP table array

Table Array in VLOOKUP FunctionIn VLOOKUP or vertical lookup when we use a reference cell or value to search in a group ...

AkonzeBanyuGrace
đăng 4 months ago

Advertising

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA